dorpsportaalGASSELTERNIJVEEN

Geschiedenis

Ontstaansgeschiedenis

Enige Drentse ‘Deelgenoten’ kwamen in het bezit van de venen ten oosten van de Hunze. Oostelijk hiervan groeven zij een kanaal, waaraan de echt Drentse veenkoloniën Gasselternijveen en Gasselterboerveen ontstonden.

De ontginners werden langzamerhand ook landbouwer, naarmate de vervening verder ging. De vervening ging echter uiterst langzaam. Vanaf 1663, het stichtingsjaar, tot ongeveer 1880 was alle veen vergraven. De turfschippers die zich hier hadden gevestigd, gingen allengs over op de kustvaart en wel in die mate dat rond 1911 Gasselternijveen de vierde zeehaven van Nederland was. Een ongelooflijke prestatie!

Uit dit alles blijkt dat er veel ondernemingszin in de bevolking zat. De gedachte om fabrieken op coöperatieve basis te stichten, is hier in dit dorp ontstaan. Onder andere een aardappelmeelfabriek, maar ook de zuivelfabriek in Gasselternijveenschemond ontstond door dezelfde gedachte. Dit geldt tevens voor de coöperatieve verzekeringsmaatschappij ‘De Eendracht’. Ook een uiting van ondernemingszin was de indrukwekkende hoeveelheid winkels, die hier vroeger stonden.

De geschiedenis heeft dit turbulente verleden ingrijpend veranderd. De haven, de vele winkels en een scheepvaartmuseum hebben plaatsgemaakt voor een mooi karakteristiek dorp, met een actieve bevolking die in ons prachtige Dorpshuis en sport accommodaties heel veel activiteiten ontplooit. Een prachtig dorp met een heel mooie toekomst.

Copyright © 2012-2019 Dorpsportaal Gasselternijveen | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer.
Webdesign en Realisatie: AJN Multimedia Solutions.